Hotline: 0705798888
Facebook
Zalo: 0705798888
Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

       Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chứa đựng nhiều rủi ro cho người mua nhà, gây ra rất nhiều hệ luỵ đối với không chỉ người dân mà còn ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung. Do đó, pháp luật quy định về việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai giúp ngăn chặn những hành vi trục lợi từ khách hàng của chủ đầu tư; đồng thời là cơ sở vững chắc để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà thuộc những dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

 

Tìm hiểu về bảo lãnh là gì và quy trình bảo lãnh ngân hàng

Nội dung Luật Kinh doanh bất động sản quy định

Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Trong đó khoản 1 quy định: “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

 

Theo giải thích tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm  2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng), bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng, theo đó ngân hàng thương mại cam kết với bên mua, bên thuê mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

 

Một số lưu ý về bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai:

- Hoạt động bảo lãnh phải được lập thành văn bản và chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao đến bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

- Thời hạn hợp đồng bảo lãnh cho đến khi bàn giao nhà ở.

- Chủ thể bảo lãnh phải là những ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai do Ngân hàng Nhà nước công bố trong thời kỳ trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

 

Vướng mắc còn tồn tại

Việc thực hiện bảo lãnh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai làm phát sinh chi phí và trong thực tế thì phần chi phí này sẽ được phản ánh trong giá bán, mà theo đó thì người mua phải trả. Mức phí này bình quân đang dao động từ 1,1 - 2,5% giá trị bảo lãnh (không quá 70% giá hợp đồng) và từ đó được xem như một gánh nặng về tài chính cho phía bên mua nhà. Doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ phải đối mặt với việc tăng áp lực chi phí, giảm hiệu quả đầu tư.

Mức bảo lãnh đối với nghĩa vụ bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai lên tới 100% giá bán nhà/căn hộ và thư bảo lãnh phát sinh hiệu lực cùng lúc dẫn đến tổng giá trị bảo lãnh của một dự án là rất lớn. Đối với các chủ đầu tư triển khai nhiều dự án với quy mô lớn cùng thời điểm thì việc cấp bảo lãnh trong hạn mức tín dụng là không thể thực hiện được.

 

Tin Nổi Bật
face book
Dự án mới
Meyhomes Capital Phú Quốc

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thịnh Việt - TVL