Hotline: 0705798888
Facebook
Zalo: 0705798888
Các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho đất

Khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, bạn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

Cách tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhanh

1. Thuế thu nhập cá nhân

* Mức thuế thu nhập cá nhân:

          - Khi chuyển nhượng:

          Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá trị chuyển nhượng

          Giá trị chuyển nhượng là tổng số tiền ghi trong hợp đồng do các bên thỏa thuận, nếu thỏa thuận thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất thì sẽ tính theo Bảng giá đất.

          - Khi nhận tặng cho, thừa kế:

          Thuế thu nhập cá nhân  = 10% x Giá trị quyền sử dụng đất nhận được (căn cứ vào Bảng giá đất)

 

* 2 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân:

          Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành và Thông tư 111/2013/TT-BTC, không phải khi nào chuyển nhượng, tặng cho cũng phải nộp thuế. Có 02 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đó là:

 

          - Mua bán giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng. Cụ thể là: giữa vợ với chồng; bố đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; bố nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau. Ngoài ra, trường hợp bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản đó thuộc diện được miễn thuế.

 

          - Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất. Trong trường hợp này muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân thì phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

 

          Điều kiện 1: Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở

          Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể:

          + Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

          + Cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

          + Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

 

          Điều kiện 2: Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tối thiểu 06 tháng

          + Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

          + Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận.

          Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

 

          Điều kiện 3. Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở

          Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

         

* Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

          Do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì người chuyển nhượng, người nhận tặng cho quyền sử dụng đất là người nộp thuế.

 

2. Lệ phí trước bạ

          - Khi chuyển nhượng:

          Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá trị chuyển nhượng x 0.5%

 

          - Khi tặng cho quyền sử dụng đất:

          Lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

          + Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

          + Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

 

3. Phí thẩm định hồ sơ

          Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

 

4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

          - Phải nộp nếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới.

          - Mức thu dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tin Nổi Bật
face book
Dự án mới
Meyhomes Capital Phú Quốc

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thịnh Việt - TVL