Hotline: 0705798888
Facebook
Zalo: 0705798888
Những điều cần biết về trưng dụng đất

         Trưng dụng đất là việc Nhà nước sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất trong một khoản thời gian nhất định.

 

4 điều người dân cần biết về trưng dụng đất

1. Các trường hợp trưng dụng đất

Khoản 1 Điều 72 Luật Đất đai hiện hành đã quy định các trường hợp được trưng dụng đất bao gồm:

          - Trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hoặc

          - Trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

 

2. Thẩm quyền quyết định trưng dụng đất

Người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất bao gồm:

          - Bộ trưởng các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

3. Thời hạn trưng dụng đất

          - Thời hạn trưng dụng đất là không quá 30 ngày kể từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành.

          - Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

          - Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì được gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có đất trưng dụng trước khi kết thúc thời hạn trưng dụng.

 

4. Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra

Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:

          - Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra;

          - Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán;

          - Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.

          Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất;

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.

          - Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

Tin Nổi Bật
face book
Dự án mới
Meyhomes Capital Phú Quốc

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thịnh Việt - TVL