Hotline: 0705798888
Facebook
Zalo: 0705798888
Bố trí hơn 7ha đất khách sạn trong quy hoạch Trung tâm thể dục thể thao và trường đua ngựa ở Phú Quốc

Sở Xây dựng Kiên Giang vừa công bố ý kiến kết luận về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế -Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

image-20220712145753-1Quy hoạch Phú Quốc 

Cụ thể, sau khi đại diện đơn vị tư vấn báo cáo về Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn cùng các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã kết luận các nội dung chính như sau:

Đối với hồ sơ nhiệm vụ, đề nghị tư vấn hoàn chỉnh nội dung, bố cục theo Điều 15, Thông tư 12/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thẩm định đồ án.

Thống nhất tên gọi Đồ án là “Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn” tại xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỷ lệ 1/2000.

Về vị trí, phạm vi ranh giới đảm bảo theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần rà soát, cập nhật lại ranh giới nghiên cứu lập tại khu vực xung quanh giáp núi Dương Tơ.

Tính chất là khu dịch vụ phức hợp trung tâm thể dục thể thao gồm các khu chức năng: Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - Trường đua ngựa và Hồ cấp nước thủy lợi. Thống nhất, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung tại Quyết định số 633.

Cơ bản thống nhất về các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sử dụng đất quy hoạch xây dựng (mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất) và hạ tầng kỹ thuật.

Nghiên cứu bổ sung tuyến đường giáp ranh rừng phòng hộ nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy.

Về bố trí đất khách sạn tại phía Bắc khu quy hoạch, quy mô diện tích 7,1 ha. Đề nghị nghiên cứu đưa vào cơ cấu đất thương mại dịch vụ.

image-20220712145753-2

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Trung tâm Quy hoạch Xây dựng; cơ quan quyết định là HĐND tỉnh; cơ quan thỏa thuận là Bộ Xây dựng; cơ quan phê duyệt là UBND tỉnh. 

Sở Xây dựng cũng đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện lại hồ sơ theo ý kiến cuộc họp, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Dự án của Tập đoàn Sun Group?

Được biết, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn hiện do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) tài trợ quy hoạch.

Vào ngày 29/03/2022, UBND tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group để nghe báo cáo về đề xuất định hướng đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Theo Sun Group, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn đọng cũng như đẩy nhanh thủ tục đầu tư, Tập đoàn trình Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chấp thuận 13 chủ trương đầu tư. Trong đó, cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung mục tiêu đầu tư và bổ sung chức năng đất sân golf vào dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc tế và trường đua ngựa tại Dương Tơ.

image-20220712145753-3

Đến ngày 27/04/2022, UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế – Trường đua ngựa và Hồ Suối Lớn tại xã Dương tơ, thành phố Phú Quốc.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phần quy mô sử dụng đất đai toàn đảo Phú Quốc (hiện là thành phố Phú Quốc) đến năm 2030 có đề cập phần đất trường đua và huấn luyện thể thao có diện tích khoảng 170 ha thuộc phần quy hoạch đất chuyên dùng, không có thông tin về Hồ Suối Lớn và 7,1ha đất khách sạn.

Nguồn: thanhnienviet.vn

Tin Nổi Bật
face book
Dự án mới
Meyhomes Capital Phú Quốc

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thịnh Việt - TVL