Hotline: 0705798888
Facebook
Zalo: 0705798888
Tình hình giải quyết hồ sơ dự án tại Phú Quốc hiện nay

           Trong tháng 8/2022, Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý đã tiếp nhận và chuyển tiếp từ tháng trước là 150 hồ sơ; kết quả đã giải quyết 113 hồ sơ, còn lại 37 hồ sơ đang thẩm định.

 Giới đầu tư săn lùng dự án sinh lời 24/7 tại Phú Quốc

          Thực hiện điều chỉnh Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và 02 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đến nay, trong khu khu kinh tế có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 10.956ha, trong đó có 324 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 10.359ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 387.924 tỷ đồng.

 

          Tình hình giải quyết vụ việc liên quan đến dự án tại cơ quan có thẩm quyền ở Phú Quốc như sau:

          - Có 52 dự án đưa vào hoạt động với diện tích 1.182,7ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.388 tỷ đồng;

          - 78 dự án đang triển khai xây dựng với diện tích theo văn bản quyết định chủ trương đầu tư 4.372ha, tổng vốn đầu tư khoảng 195.580 tỷ đồng, trong đó có 18 dự án đã đưa vào hoạt động 1 phần;

          - 194 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư với diện tích khoảng 4.803ha, tổng vốn đăng ký khoảng 174.955 tỷ đồng;

          - 14 dự án chưa thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 596ha;

          08 tháng tổng vốn giải ngân là 11.985 tỷ đồng đạt 59,93%; Lũy kế đến nay các dự án đã hoạt động và đang triển khai trong khu kinh tế đến nay đã giải ngân số tiền là 162.020 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 7,04 tỷ USD.

          - Thực hiện thẩm định phê duyệt 02 nhiệm vụ quy hoạch,với tổng diện tích 2,72ha và 04 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, với tổng diện tích39,78 ha; cấp phép 02 hồ sơ với 07 công trình, Đến nay tổng số lượng phòng đã cấp phép xây dựng là 26.258 phòng, đạt 32,94% so với số phòng được phê duyệt quy hoạch;

          - Tính đến nay, đã có 29 đồ án quy hoạch phân khu với tổng diện tích là 8.393,44 ha được UBND tỉnh phê duyệt và 277 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, với tổng diện tích đã được phê duyệt là 7.878,42 ha được Ban Quản lý đã thẩm định, phê duyệt. Thẩm định 05 hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 công trình; Ban hành 02 Quyết định cho thuê đất với diện tích 92,1ha và 02 Quyết định điều chỉnh giao đất 13,22ha.

 

Nguồn số liệu: bqlkktpq.kiengiang.gov.vn

Tin Nổi Bật
face book
Dự án mới
Meyhomes Capital Phú Quốc

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thịnh Việt - TVL